VVS

 

Begreppet VVS är väldigt brett. När man tänker kring VVS och privatpersoner så är det oftast rördragning i badrum och kök som är det första som kommer upp. Om man prata om VVS till industrier eller större fastigheter så tänker man ofta på värmesystem. Även avlopp innefattas av VVS-arbete.

Ordet VVS är egentligen en förkortning. Det står för värme, ventilation och sanitet. Om man är intresserad av att arbeta som VVS-montör – eller rörmokare som det även kallas i folkmun – så måste man gå vissa utbildningar. Man hittar den mesta informationen kring dessa på nätet. Det finns många orter i Sverige som erbjuder denna typ av utbildning.

Det är bra om man redan vid val av gymnasium vet att det är detta som man är intresserad av. Många gymnasieskolor har nämligen VVS och fastighetsprogram, som är uppdelat i fyra olika inriktningar. Just VVS är en av de fyra inriktningarna. Då går man på djupet och får lära sig både att göra installationer, underhåll och även service. Man kan välja olika inriktningar även inom VVS. Vissa riktar in sig på att endast köra service. Detta är både fördel och nackdel. Fördelen är att du kan erbjuda kunderna jour och på så sätt tjäna ganska mycket pengar. Nackdelen är att du måste vara tillgänglig på både kvällar och helger. Man vet aldrig när man behöver rycka ut och det innebär att man har svårt att planera. Framförallt om man har familj med mindre barn så kan det bli lite svårt.

Om vi återgår till utbildningen så erbjuder många skolor även lärlingsutbildning. Hur lång lärlingstiden är varierar. En del skolor lägger hälften av utbildningstiden som lärling ute på VVS-företag. För att få en ordentlig yrkesexamen så ställs dock vissa krav. Du måste först ha gått gymnasiets VVS- och fastighetsprogram innan du kan göra någonting annat. Sedan måste du ha arbetat som lärling minst 3400 timmar under en period på ca 2 år. Därefter får du göra ett gesällprov. De flesta hantverksbranscher kräver detta. Sedan är din utbildning som VVS:are klar och du får din yrkesexamen.

VVS service

VVS utbildning

Yrkesinriktade utbildningar leder i princip alltid till arbete. Utmaningen efter sin yrkesutbildning är sedan att välja inriktning. Eftersom VVS innefattar så många delar så får man fundera över vad man tycker verkar bäst för just en själv. Vill man ta alla form av VVS-arbete eller vill man inrikta sig på något mer specifikt område?
Vill man bli anställd eller vill man driva eget företag? Många hantverkare väljer att starta eget företag antingen som aktiebolag eller enskild firma. Anledningen är att dessa yrken alltid behövs. VVS-branschen är en bransch som aldrig står utan jobb. Vissa VVS:are väljer inriktningen ”installation”. Det kan vara olika typer av installationer. Eftersom värmepumpar blir vanligare och vanligare när man byter värmesystem så är detta en bra inriktning.

Man vet att man kommer att ha mycket arbete framöver. Man träffar andra branscher och lär sig samspelet mellan el, VVS och koordinering. Vid installationer så måste man synka alla hantverkarna. När man byter värmesystem så måste detta ske snabbt och smidigt. Man kan inte plocka bort en elpanna och sedan låta kunden vänta innan man är klar med den nya värmekällan. Det krävs att både skrotare, elektriker och VVS:are är på plats samtidigt. Här gäller det att ha kunskap om exempelvis rörens dimension och hur allting ska kopplas. Det följer alltid med en installationsbeskrivning, men om man arbetar med VVS-inkoppling så vill man alltid ha en systemlösning.

Detta innebär en skiss med beskrivning på de olika delarna som ska vara med i själva lösningen. Där kan man se att exempelvis värmepumpen ska kopplas in på ett visst ställe. Därefter ska man kanske ha en cirkulationspump inkopplad. Vidare sätter man en ackumulatortank och sedan kopplas detta in på värmesystemet.

En som arbetar med VVS och installationer måste kunna läsa en systemlösning och förstå denna. Kopplar man fel eller vänder på något så blir hela installationen katastrof. Det kan innebära att värmepumpen larmar och kunden står utan värme och varmvatten. Därför är det viktigt med planering. Ska man arbeta med installationer så bör man redan några dagar innan installationen sätta sig in i systemlösningen. Då ser man också hur mycket tid som uppskattas att det tar. Samtidigt ska man kunna planera hur mycket material man tror att man kommer att behöva.

Det är dessutom viktigt att ha en bra bil anpassad för verksamheten och den typen av VVS-arbete som man utför. Om man gör installationer så är det oftast kopparrör och liknande man har i bilen. Kör man mer service så har man mer små saker såsom kretskort och cirkulationspumpar.
Kör man mer allmän VVS behöver man fylla bilen med många olika typer av material. Ena dagen kanske man behöver rycka ut till ett hushåll med en läckande kran. Det kan även vara installation av ny kran. Ibland kanske man behöver flytta en vattenmätare. Det kan handla om en läcka eller en ny radiator som ska installeras.

När man bygger ett nytt hus är VVS en av de viktigaste bitarna i hela processen. Man måste planera för all rördragning i hela huset. Här behöver man konstruktionsritningar. Då gör en VVS-ingenjör dessa underlag till VVS-firman som sedan ska genomföra arbetet. Dessa handlingar kan kosta upp till 100 000 kr. Det är extremt viktiga handlingar och VVS-ingenjören får inte ha missat någonting. Här ska det stå precis vilket material som ska användas, vilken storlek och dimension samt exakt var allting ska vara. Redan när man gjuter grunden till ett hus så måste man veta var vaskar, dusch och liknande vitvaror ska vara så att man kan förbereda VVS-dit.

Även avlopp och värmekälla ska vara inskrivet. Eftersom det är så stort arbete med att bygga nytt hus så brukar man ta in offerter från flera olika VVS-företag. Man skickar då iväg konstruktionsritningarna till några olika företag och ber om att få in offert inom en viss tid. När arbetet sedan är utfört har man en besiktningsman som ska se till så att allt arbete är utfört enligt handlingarna. Har man slarvat eller inte gjort enligt handling så får man göra om det och i vissa fall även böta.
Så innan man påbörjar sin VVS-utbildning kan man fundera över vilken inriktning som passar just den person som man är.