Rörmokare

Inte kommer det som en överraskning att höra hur stor problematik som kan uppkomma om en ledning är dragen på fel sätt. Det är här rörmokare kommer in i bilden för att se till så att avlopps- och vattenledningarna fungerar såsom de ska. De har stor expertis inom sitt yrke och lägger stor vikt på att alla arbeten ska bli väl utförda. Varför kallas de då just ”rörmokare”?

Man tror att ursprunget till denne benämning är ett slangord som för det mesta användes i Stockholm. ”Moka” betydde där nämligen att arbeta. Nuförtiden brukar arbetarna inom området referera till sig själva som VVS-montörer, då deras primära arbete är att installera och laga VVS-anläggningar i andras hus.

Först under 1800-talet kan man säga att branschen uppkom, eller blev tydlig. Det var i samband med industrialismens genombrott som detta skedde. Men först under 1950 talet myntades ordet vvs som man förknippar med rörmokare. Egentligen är det hela branschen eller själva tekniken man syftar på.

rörmokare stockholm

Vad är VVS?

Men vad är då VVS? Jo, detta är en förkortning för värme, ventilation samt sanitet. Ordet VVS används när man talar om själva yrket, men även när man talar om de olika tekniska systemen som folk i detta yrke planerar, projekterar och utför i byggnader. Produkterna som används här räknas även in som VVS. Detta kan vara system för vattenförsörjning och avlopp i hus, men även övervaknings- och styrsystem samt ett sätt att kontrollera klimatet inomhus.

Det är stor skillnad på att vara rörmokare nu och förr. Förr i tiden så fick man göra mycket för hand. Böja rör och svetsa. Idag finns det smidiga snabbkopplingar och verktyg som man böjer rör med. Det finns även nya material, exempelvis flexslangar, som kan användas istället för kopparrör.

Utbildning

Funderar man på att utbilda sig till rörmokare eller VVS:are så finns det bra utbildningar som i princip alltid leder till jobb. Det finns allt ifrån små enskilda firmor där man gör allt arbete själv upp till stora VVS-företag med massor av rörmokare anställda. Små firmor brukar göra lite olika typer av arbete medans man som anställd i en stor firma ofta kan få göra samma sak. Samtidigt kan man utvecklas mer i en stor organisation där det finns fler att fråga och under övervakande former ta sig an svårare uppgifter.

Jour

Många rörläggare arbetar också med jour. Det vill säga att man måste rycka ut med kort varsel både kvällar och helger. Det är vissa branscher som måste ha ett visst antal företag med jour. Rörmokare är ett måste att kunna få tag i snabbt om man har ett läckande rör tex.
Många rörmokare har ett nära samarbete med försäkringsbolagen. Om ett rör börjar läcka i ett hus så kontaktar man såklart först sin rörläggare. Därefter kontaktar man försäkringsbolaget. I många fall så går hemförsäkringen in och täcker vissa skador på VVS:en i huset. Man måste då kunna visa på att det är gjort av en fackman från början.
Har man exempelvis själv dragit rören i huset så gäller inga försäkringar. Det kan bli otroligt dyrt.

Akutrörmokare

Rörmokaren lagar alltid det mest akuta. Därefter kan försäkringsbolaget ibland eller oftast kräva att försäkringstagaren ska komma tillbaks med en offert på arbetet som ska utföras. Detta gör försäkringsbolagen för att rörmokaren inte ska kunna ta ut hur mycket pengar som helst för skadan. Eftersom försäkringsbolaget inte finns på plats och kan se skadan så behöver man ha in en offert att ta ställning till samt att man ibland även vill ha bilder. Ibland krävs det offerter från flera olika rörläggare så att man kan jämföra och se om det är en rimlig summa.
De flesta försäkringsbolag har ett antal rörmokare knutna till sig som en form av nätverk. Då kan försäkringsbolaget hänvisa till dessa firmor. Det är då rörmokare som de har avtal med och litar på att deras prissättning är rätt. Ofta kan det vara bättre att anlita någon av dessa rörmokare eftersom det då blir smidigare hantering med försäkringsbolaget. Man kanske slipper att ta in flera olika offerter och man kan få jobbet gjort snabbare. Ofta får man betala en självrisk men detta är förhållandevis lite till vad det annars skulle kosta.

här kan du läsa mer om rörjour

 

Vad kostar en rörmokare?

VVS material är ofta ganska dyrt. Rören är kopparrör och koppar är ett dyrt material. Även kopplingar och annat material är ganska unikt för branschen och då blir det också lite dyrare.

Många rörmokare erbjuder helhetslösningar. Då kan man tex erbjuda både VVS, el och ibland även bygg. Då har man avtal med firmor från andra branscher för att underlätta för kunden och för att få lättare att få jobben ute på anbud. Det vanligaste är att andra branscher har avtal med rörmokaren. Om man tex säljer värmepumpar så måste man ha både en rörläggare som kopplar VVS:en. Man behöver även elektriker och någon som kör ut den nya värmepumpen. Ofta är det då företaget som säljer värmepumpen som tillhandahåller alla tjänster kring inkopplingen. Då har rörmokaren ett avtal med värmepumpsföretaget. Ett exempel är kanske att man har ett fast pris för varje typ av anläggning. Då vet företaget som säljer värmepumpar exakt vilket pris dom ska ta av kunden för både anläggningen och installationen.

Rörmokare och säkerhet

Arbetar man som rörläggare på större företag eller gör arbeten åt industri och fastighet, så kan det vara bra om man har truckkort. Ibland ska man dra rör uppe i taket till värmefläktar eller göra en installation på några meters höjd. Det går inte att stå på en stege med stora och långa rör utan då krävs en lift. Då är det bra om man har kort för att få köra dessa liftar. Saxlift är en typ av lift. Då kan rörmokaren komma upp med allt material och arbeta stabilt och säkert.

Det finns en hel del regler som måste följas på arbetsplatser oavsett om man är rörmokare eller tillhör en annan bransch. Ofta handlar detta om säkerhet och kan ibland upplevas som det försvårar arbetet för hantverkaren. Men i själva verket så är det ju endast av omtanke och hänsyn till den som utför arbetet. Alla ska kunna känna sig säkra under sin arbetsdag.